Gdzie sprawdzić numer REGON?

W niniejszym artykule przedstawimy informacje na temat sprawdzania numeru REGON, który jest identyfikatorem statystycznym używanym w Polsce. Zaprezentujemy różne metody, dzięki którym można sprawdzić ten numer w celu uzyskania informacji o firmie lub jednostce organizacyjnej.

Z dumą prezentujemy treść stworzoną na zamówienie portalu infojob.pl

1. Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jednym z najważniejszych źródeł informacji o numerze REGON jest Główny Urząd Statystyczny (GUS). GUS jest odpowiedzialny za gromadzenie i udostępnianie danych statystycznych w Polsce, w tym informacji o numerach REGON.

Aby sprawdzić numer REGON za pośrednictwem GUS, można skorzystać z oficjalnej strony internetowej GUS. Na stronie GUS istnieje specjalny formularz, w którym można wpisać numer REGON i otrzymać informacje na jego temat.

2. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Kolejnym miejscem, gdzie można sprawdzić numer REGON, jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). KRS zawiera informacje o wszystkich zarejestrowanych firmach w Polsce, w tym dane związane z numerem REGON.

Aby skorzystać z KRS, można odwiedzić stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie dostępny jest Krajowy Rejestr Sądowy. W wyszukiwarce KRS można wpisać numer REGON i uzyskać informacje na jego temat, takie jak nazwa firmy, adres siedziby, informacje o zarządzie itp.

3. Inne serwisy internetowe

Ponadto istnieje wiele serwisów internetowych, które umożliwiają sprawdzenie numeru REGON. Te serwisy często korzystają z danych udostępnianych przez GUS i KRS, ale mogą oferować również dodatkowe informacje, takie jak oceny wiarygodności finansowej firm.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie serwisy internetowe są wiarygodne i warto sprawdzić, czy dany serwis ma dobre opinie i jest popularny wśród użytkowników.

Zobacz też:  Jak wpisać REGON w e-deklaracjach?

FAQ:

Jakie informacje można uzyskać, sprawdzając numer REGON?

Sprawdzając numer REGON, można uzyskać informacje takie jak nazwa firmy, adres siedziby, forma prawna, data rejestracji, informacje o zarządzie i wiele innych szczegółów związanych z daną firmą lub jednostką organizacyjną.

Czy sprawdzenie numeru REGON jest płatne?

Większość serwisów internetowych, które umożliwiają sprawdzenie numeru REGON, pobiera opłatę za udostępnienie pełnych informacji. Jednak na niektórych stronach można znaleźć podstawowe informacje bezpłatnie, takie jak nazwa firmy i adres siedziby.

Czy numer REGON można zmieniać?

Numer REGON jest przydzielany firmom i jednostkom organizacyjnym przez GUS. Nie można go zmieniać, chyba że wystąpią szczególne okoliczności, takie jak zmiana formy prawnej firmy.

Co zrobić, jeśli numer REGON jest nieprawidłowy lub nie istnieje?

Jeśli uzyskane informacje na temat numeru REGON są nieprawidłowe lub numer nie istnieje, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Głównym Urzędem Statystycznym lub Krajowym Rejestrem Sądowym w celu wyjaśnienia sytuacji i uzyskania poprawnych danych.

Zobacz także:

Photo of author

Jakub

Jakub jest doświadczonym dziennikarzem, który specjalizuje się w tematach społecznych i kulturowych. Przez lata pracy dla różnych mediów zdobył szeroką wiedzę z dziedziny dziennikarstwa i redakcji. Jego pasją są filmy i literatura, a w wolnym czasie lubi eksperymentować w kuchni.

Dodaj komentarz