Ile cyfr ma REGON?

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) to system identyfikacji przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Każda organizacja zarejestrowana w kraju otrzymuje unikalny numer REGON. Warto wiedzieć, ile cyfr składa się na ten numer i jak go odczytać. Przedstawiamy wam szczegółowe informacje na ten temat.

Prezentujemy Państwu treść opracowaną z udziałem businesswoman.info

Struktura numeru REGON

Numer REGON składa się z 9 cyfr. Może on jednak występować w dwóch różnych formach:

  • REGON 9-cyfrowy: składa się z dziewięciu kolejnych cyfr bez żadnych dodatkowych znaków lub spacji.
  • REGON 14-cyfrowy: składa się z dziewięciu podstawowych cyfr, po których następuje pięć cyfr kontrolnych oddzielonych od siebie znakiem „-„, np. 123456789-12345.

Numer REGON służy do identyfikacji i ewidencji podmiotów gospodarczych w Polsce, takich jak firmy, przedsiębiorstwa, instytucje czy organizacje. Jest on nadawany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

Interpretacja numeru REGON

Pierwsze siedem cyfr numeru REGON to tzw. kody podstawowe. Oznaczają one konkretny podmiot gospodarczy. Ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, która umożliwia sprawdzenie poprawności numeru.

Dla numeru REGON 14-cyfrowego, pięć ostatnich cyfr to cyfry kontrolne. Algorytm generujący te cyfry jest oparty na modułach 11 i 10. Pozwala to na wykrycie ewentualnych błędów w numerze, takich jak literówki czy inne pomyłki.

Przykład:

NUMER REGON PODSTAWOWE CYFRY CYFRY KONTROLNE
123456789 1234567 8
12345678901234 1234567 89012

Czas oczekiwania na uzyskanie numeru REGON

Czas oczekiwania na uzyskanie numeru REGON może być różny i zależy od wielu czynników. W przypadku nowo rejestrowanych podmiotów czas ten może wynieść od kilku dni do kilku tygodni. Natomiast w przypadku zmiany danych lub ponownej rejestracji proces ten może być krótszy.

Zobacz też:  Jak wpisać REGON w e-deklaracjach?

Aby przyspieszyć czas oczekiwania na uzyskanie numeru REGON, warto starannie wypełnić wniosek i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty. Należy również upewnić się, czy wniosek został poprawnie złożony i czy wszystkie dane są kompletnie i poprawne.

FAQs

Jak sprawdzić numer REGON?

Numer REGON można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można również skorzystać z internetowej wyszukiwarki REGON dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Czy numer REGON jest obowiązkowy?

Posiadanie numeru REGON jest obowiązkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Numer ten jest niezbędny do różnych procedur administracyjnych, m.in. rejestracji firmy, składania deklaracji podatkowych, ubiegania się o dotacje czy kontraktowanie z instytucjami publicznymi.

Czy numer REGON można zmienić?

W przypadku zmiany danych dotyczących firmy, takich jak nazwa, adres czy forma prawna, konieczne może być zmienienie numeru REGON. W takim przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w zależności od rodzaju podmiotu gospodarczego.

Jak długo jest ważny numer REGON?

Numer REGON jest przypisywany na stałe do danego podmiotu gospodarczego i nie wygasa automatycznie. Nie ma potrzeby odnawiania numeru ani płacenia opłat za jego utrzymanie.

Zobacz także:

Photo of author

Jakub

Jakub jest doświadczonym dziennikarzem, który specjalizuje się w tematach społecznych i kulturowych. Przez lata pracy dla różnych mediów zdobył szeroką wiedzę z dziedziny dziennikarstwa i redakcji. Jego pasją są filmy i literatura, a w wolnym czasie lubi eksperymentować w kuchni.

Dodaj komentarz