Ile liczb ma REGON?

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) to polski rejestr statystyczny, który służy do identyfikacji podmiotów gospodarczych. Jest to unikalny numer, który przypisywany jest każdemu przedsiębiorstwu, instytucji lub organizacji w Polsce. Często pojawia się pytanie, ile liczb ma REGON i jak odczytać ten numer. W tym artykule omówimy strukturę numeru REGON i pokażemy, jak go interpretować.

Struktura numeru REGON

Numer REGON składa się z 9, 14 lub 18 cyfr. Długość numeru zależy od rodzaju podmiotu i daty rejestracji. Oto struktura numeru REGON w zależności od długości:

Długość numeru REGON Interpretacja
9 cyfr Przypisane są tylko podmiotom, które zostały zarejestrowane przed 1 lipca 2009 roku. Pierwsza cyfra oznacza rodzaj podmiotu, a pozostałe 8 cyfr to unikalny numer identyfikacyjny.
14 cyfr Przypisane są podmiotom, które zostały zarejestrowane po 1 lipca 2009 roku. Pierwsze 9 cyfr to numer identyfikacyjny, a pozostałe 5 cyfr to tzw. „człon kontrolny”, który jest generowany na podstawie algorytmu kontrolnego.
18 cyfr Przypisane są podmiotom, które prowadzą działalność rolniczą. Pierwsze 14 cyfr mają taką samą strukturę jak w przypadku numeru 14-cyfrowego, a ostatnie 4 cyfry to numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego.

Jak odczytać numer REGON?

W przypadku numerów 9- i 14-cyfrowych odczytanie numeru REGON jest proste. Pierwsza cyfra wskazuje na rodzaj podmiotu, np. 1 dla przedsiębiorców indywidualnych, 2 dla spółek akcyjnych, 3 dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, itd. Pozostałe cyfry to unikalny numer identyfikacyjny.

Przykładowo, jeśli numer REGON brzmi 123456789, oznacza to, że jest to przedsiębiorca indywidualny o numerze identyfikacyjnym 23456789.

Zobacz też:  Jak sprawdzić REGON osoby fizycznej

Pytania często zadawane (FAQs)

Jak sprawdzić numer REGON?

Aby sprawdzić numer REGON danego podmiotu, można skorzystać z różnych źródeł. Można odwiedzić stronę internetową Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), gdzie dostępne są publicznie dostępne bazy danych, w których można wyszukiwać numery REGON. Można również skorzystać z płatnych usług, które oferują dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat podmiotów gospodarczych.

Ile kosztuje sprawdzenie numeru REGON?

Koszt sprawdzenia numeru REGON zależy od wybranego źródła. Korzystanie z publicznie dostępnych baz danych, takich jak strona internetowa GUS, jest zwykle bezpłatne. Jednak płatne usługi mogą wymagać opłat za dostęp do swoich bardziej zaawansowanych informacji.

Czy numer REGON można zmienić?

Numer REGON jest przypisywany podmiotom gospodarczym na stałe i nie można go zmienić. Jeśli podmiot zmienia swoją formę prawno-organizacyjną lub inne istotne dane, takie jak nazwa czy adres, konieczne jest zgłoszenie tych zmian do odpowiednich organów, ale numer REGON pozostaje bez zmian.

Czy numer REGON jest obowiązkowy?

Tak, posiadanie numeru REGON jest obowiązkowe dla większości podmiotów gospodarczych w Polsce. Rejestracja w systemie REGON jest wymagana zarówno dla przedsiębiorców indywidualnych, jak i dla różnego rodzaju spółek i organizacji.

Czy numer REGON jest poufny?

Numer REGON nie jest uznawany za poufną informację i jest dostępny publicznie. Może być wykorzystywany przez różne instytucje i osoby do celów statystycznych, badawczych oraz identyfikacji podmiotów gospodarczych.

Zobacz także:

Photo of author

Jakub

Jakub jest doświadczonym dziennikarzem, który specjalizuje się w tematach społecznych i kulturowych. Przez lata pracy dla różnych mediów zdobył szeroką wiedzę z dziedziny dziennikarstwa i redakcji. Jego pasją są filmy i literatura, a w wolnym czasie lubi eksperymentować w kuchni.

Dodaj komentarz