Jak sprawdzić PKD firmy CEIDG

W dzisiejszych czasach wiele osób poszukuje informacji na temat firm, z którymi chcą nawiązać współpracę lub z którymi mają już jakieś relacje biznesowe. Jednym z kluczowych elementów, który warto sprawdzić, jest PKD firmy. W tym artykule dowiesz się, jak sprawdzić PKD firmy zarejestrowanej w CEIDG.

Artykuł poniżej jest wynikiem inspirującej współpracy z niezbednikprzedsiebiorcy.pl

Co to jest PKD firmy?

PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jest to specjalny system klasyfikacji, który służy do określania rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Każda firma, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiada swój kod PKD. Ten kod jest przydzielany na podstawie informacji, które przedsiębiorca podaje przy rejestracji działalności gospodarczej.

Jak sprawdzić PKD firmy CEIDG?

Aby sprawdzić PKD firmy zarejestrowanej w CEIDG, można skorzystać z internetowego systemu CEIDG-INFO. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć, aby uzyskać informacje o PKD danej firmy:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony CEIDG-INFO.
  2. Na stronie głównej znajdź wyszukiwarkę firm, gdzie możesz wpisać nazwę lub NIP firmy, której PKD chcesz sprawdzić.
  3. Wpisz nazwę lub NIP firmy i kliknij przycisk „Szukaj”.
  4. System wyświetli listę firm pasujących do podanych kryteriów. Znajdź swoją firmę na liście i kliknij na jej nazwę, aby przejść do strony szczegółowych informacji.
  5. Na stronie szczegółowej znajdź sekcję „Dane identyfikacyjne”, gdzie będziesz mógł znaleźć informacje o PKD firmy.
Zobacz też:  Jak dopisać PKD do CEIDG?

Pamiętaj, że sprawdzanie PKD firmy w systemie CEIDG-INFO jest bezpłatne i dostępne dla każdego użytkownika.

Co można dowiedzieć się z PKD firmy?

PKD firmy pozwala uzyskać informacje na temat rodzaju działalności, jaką dana firma prowadzi. Dzięki temu kodowi można zorientować się, czy dana firma zajmuje się usługami, handlem, produkcją czy innymi rodzajami działalności gospodarczej. Poznanie PKD firmy może być przydatne w wielu sytuacjach, np. podczas nawiązywania współpracy, składania ofert handlowych czy weryfikacji wiarygodności przedsiębiorcy.

Jak interpretować PKD firmy?

PKD firmy składa się z siedmiu cyfr, które mają swoje konkretne znaczenie. Pierwsza cyfra oznacza sekcję, do której należy dana działalność. Kolejne dwie cyfry określają podsekcję. Kolejne dwie cyfry wskazują na grupę. Ostatnie dwie cyfry oznaczają podgrupę. Dzięki takiej strukturze kodu PKD można bardziej szczegółowo określić rodzaj wykonywanej działalności przez firmę.

Czy PKD firmy można zmienić?

Tak, możliwa jest zmiana PKD firmy. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zmienić rodzaj działalności, może dokonać odpowiednich zmian w CEIDG. W takim przypadku konieczne będzie zaktualizowanie wpisu w CEIDG i podanie nowego kodu PKD, który będzie odpowiadał nowej działalności gospodarczej. Zmiana PKD firmy może być związana z koniecznością uzyskania nowych uprawnień, zmianą profilu działalności lub innymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie firmy.

Jakie są koszty sprawdzenia PKD firmy w systemie CEIDG-INFO?

Sprawdzenie PKD firmy w systemie CEIDG-INFO jest bezpłatne. Możesz uzyskać informacje o PKD dowolnej firmy zarejestrowanej w CEIDG bez ponoszenia żadnych kosztów.

Czy mogę sprawdzić PKD firmy zarejestrowanej w KRS?

PKD firmy zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nie jest dostępne w systemie CEIDG-INFO. Jeśli chcesz sprawdzić PKD takiej firmy, musisz skorzystać z KRS lub innych dostępnych baz danych, które udostępniają informacje o firmach zarejestrowanych w KRS.

Zobacz też:  Jak zmienić kod PKD w CEIDG?

Czy można sprawdzić PKD firm zagranicznych?

System CEIDG-INFO umożliwia sprawdzenie PKD tylko dla firm zarejestrowanych w CEIDG, czyli polskich przedsiębiorców. Jeśli chcesz sprawdzić PKD firmy zagranicznej, konieczne będzie skorzystanie z odpowiednich narzędzi lub baz danych dostępnych w kraju, w którym firma jest zarejestrowana.

Jakie inne informacje mogę uzyskać z systemu CEIDG-INFO?

System CEIDG-INFO udostępnia szeroki zakres informacji na temat firm zarejestrowanych w CEIDG. Oprócz PKD można znaleźć tam dane identyfikacyjne firmy, informacje o przedsiębiorcy, aktualny status działalności, dane adresowe, informacje o wpisach i zmianach w rejestrze oraz wiele innych przydatnych informacji.

Jak często warto sprawdzać PKD firmy?

Sprawdzanie PKD firmy może być przydatne w różnych sytuacjach biznesowych. Warto regularnie sprawdzać PKD, szczególnie przy nawiązywaniu nowych współprac lub przed podjęciem decyzji o współpracy z daną firmą. Dzięki temu można lepiej zrozumieć profil działalności firmy i ocenić jej odpowiedniość do własnych potrzeb.

Zobacz także:

Photo of author

Jakub

Jakub jest doświadczonym dziennikarzem, który specjalizuje się w tematach społecznych i kulturowych. Przez lata pracy dla różnych mediów zdobył szeroką wiedzę z dziedziny dziennikarstwa i redakcji. Jego pasją są filmy i literatura, a w wolnym czasie lubi eksperymentować w kuchni.

Dodaj komentarz