Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 wzór

Wypełnienie wniosku CEIDG-1 jest ważnym krokiem dla osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 oraz dostarczy Ci niezbędne informacje na ten temat.

Ten artykuł jest wynikiem naszej współpracy z infojob.pl

Czym jest wniosek CEIDG-1?

Wniosek CEIDG-1 jest formularzem, który musisz złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. CEIDG to skrót od „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej”, natomiast „1” oznacza, że jest to pierwszy formularz zgłoszeniowy.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1, wykonaj następujące kroki:

1. Dane identyfikacyjne

Na początku formularza musisz podać swoje dane identyfikacyjne, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres do doręczeń oraz adres poczty elektronicznej.

2. Nazwa firmy

Jeśli planujesz nadać swojej działalności gospodarczej nazwę, wpisz ją w odpowiednie pole. Jeżeli nie chcesz nadawać nazwy, możesz pozostawić to pole puste.

3. Rodzaj działalności gospodarczej

Określ, jaki rodzaj działalności gospodarczej zamierzasz prowadzić. Wybierz odpowiednią kategorię według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz podaj szczegółowy opis swojej działalności.

Zobacz też:  Jak dodać numer konta do CEIDG

4. Forma opodatkowania

Wybierz odpowiednią formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej. Możesz wybrać opodatkowanie według skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego.

5. Miejsce prowadzenia działalności

Wprowadź informacje dotyczące miejsca prowadzenia działalności, takie jak adres siedziby firmy, adres miejsca wykonywania działalności oraz dane dotyczące nieruchomości.

6. Data rozpoczęcia działalności

Określ datę, od której planujesz rozpocząć swoją działalność gospodarczą.

7. Zgłaszający

W przypadku, gdy sam zgłaszasz swoją działalność, wpisz swoje dane jako zgłaszającego. Jeśli działalność zgłasza inna osoba lub pełnomocnik, wprowadź odpowiednie informacje o niej.

8. Dokumenty załączane do wniosku

Do wniosku CEIDG-1 musisz dołączyć kopię dowodu osobistego oraz ewentualnie inne dokumenty, takie jak umowa najmu lub umowa o pracę. Upewnij się, że załączasz wszystkie wymagane dokumenty.

9. Oświadczenia

Na końcu wniosku musisz złożyć oświadczenia dotyczące prawdziwości danych, niekaralności oraz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pamiętaj, że wniosek CEIDG-1 można złożyć osobiście w jednym z punktów obsługi klienta CEIDG, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego.

Często zadawane pytania

1. Czy mogę złożyć wniosek CEIDG-1 przez internet?

Tak, wniosek CEIDG-1 można złożyć elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego.

2. Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku CEIDG-1?

Do wniosku CEIDG-1 musisz dołączyć kopię swojego dowodu osobistego oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające, na przykład umowę najmu lub umowę o pracę.

3. Czy muszę posiadać PESEL, aby złożyć wniosek CEIDG-1?

Tak, posiadanie PESEL jest jednym z wymagań dla osób składających wniosek CEIDG-1.

W tym artykule omówiliśmy, jak wypełnić wniosek CEIDG-1 wzór. Pamiętaj, że poprawne wypełnienie wniosku jest istotne dla rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych informacji, zawsze możesz skontaktować się z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

Zobacz też:  Jak zmienić numer konta w CEIDG?

Zobacz także:

Photo of author

Jakub

Jakub jest doświadczonym dziennikarzem, który specjalizuje się w tematach społecznych i kulturowych. Przez lata pracy dla różnych mediów zdobył szeroką wiedzę z dziedziny dziennikarstwa i redakcji. Jego pasją są filmy i literatura, a w wolnym czasie lubi eksperymentować w kuchni.

Dodaj komentarz