Co to jest REGON?

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) to polski rejestr statystyczny, który zawiera informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Jest to unikalny identyfikator przydzielany każdej jednostce podlegającej rejestracji w celach statystycznych.

REGON został wprowadzony w Polsce w 1994 roku przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i pełni rolę kluczowego narzędzia do zbierania i gromadzenia informacji statystycznych o podmiotach gospodarczych w kraju.

Z radością przedstawiamy materiał, który powstał w sojuszu z 7milowy.pl

Struktura REGON

REGON składa się z dziewięciocyfrowego numeru identyfikacyjnego, który jest przypisywany podmiotom gospodarczym. Pierwsze siedem cyfr to numer podstawowy, który jest przydzielany przez GUS. Ostatnie dwie cyfry to tzw. „człon kontrolny”, który ma na celu zapewnienie poprawności numeru REGON i wykrywanie ewentualnych błędów.

Rodzaje REGON

W rejestrze REGON wyróżniamy trzy rodzaje numerów:

  • REGON 9-cyfrowy – przypisywany osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą
  • REGON 14-cyfrowy – przypisywany jednostkom organizacyjnym, takim jak przedsiębiorstwa, instytucje czy fundacje
  • REGON 18-cyfrowy – przypisywany jednostkom administracji publicznej

Zastosowanie REGON

REGON jest szeroko wykorzystywany w Polsce w celach statystycznych, administracyjnych i identyfikacyjnych. Posiadanie numeru REGON jest często wymagane przy rejestracji firmy, składaniu wniosków o dofinansowanie lub ubieganiu się o konkretne zezwolenia czy licencje. Numer ten umożliwia dokładne identyfikowanie podmiotów gospodarczych i ułatwia gromadzenie i analizę danych statystycznych.

Korzyści płynące z posiadania numeru REGON

Posiadanie numeru REGON może przynieść wiele korzyści, m.in.:

  • Ułatwia identyfikację i weryfikację podmiotów gospodarczych
  • Umożliwia dostęp do różnych form wsparcia i dofinansowania
  • Ułatwia gromadzenie i analizę danych statystycznych
  • Upoważnia do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
Zobacz też:  Ile znaków ma REGON?

FAQ

Jak mogę uzyskać numer REGON?

Aby uzyskać numer REGON, musisz zarejestrować swoją firmę w odpowiednim urzędzie, na przykład w urzędzie gminy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. W trakcie rejestracji otrzymasz numer REGON od GUS.

Czy numer REGON jest ważny przez cały czas istnienia firmy?

Tak, numer REGON jest przypisywany na stałe i jest ważny przez cały czas istnienia firmy. Jeśli firma zmienia nazwę, siedzibę lub inne dane identyfikacyjne, numer REGON pozostaje ten sam.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą potrzebuje numeru REGON?

Tak, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi posiadać numer REGON. Jest to wymóg wynikający z przepisów dotyczących rejestracji działalności gospodarczej w Polsce.

Czy numer REGON jest tajny i poufny?

Numer REGON nie jest tajny i jest ogólnodostępny. Można go znaleźć w rejestrach publicznych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Czy numer REGON można zmienić?

Numeru REGON nie można zmienić. Jest on przypisywany na stałe i jest unikalny dla danej jednostki.

Zobacz także:

Photo of author

Jakub

Jakub jest doświadczonym dziennikarzem, który specjalizuje się w tematach społecznych i kulturowych. Przez lata pracy dla różnych mediów zdobył szeroką wiedzę z dziedziny dziennikarstwa i redakcji. Jego pasją są filmy i literatura, a w wolnym czasie lubi eksperymentować w kuchni.

Dodaj komentarz