Gdzie uzyskuje się zaświadczenie o numerze statystycznym REGON?

W niniejszym artykule omówimy, gdzie można uzyskać zaświadczenie o numerze statystycznym REGON. REGON to skrót od Rejestr Gospodarki Narodowej, który stanowi unikalny numer identyfikacyjny przypisany podmiotom gospodarczym w Polsce. Dla wielu przedsiębiorców, instytucji i organizacji posiadanie numeru REGON jest niezbędne dla celów statystycznych i administracyjnych.

Jak uzyskać zaświadczenie o numerze statystycznym REGON?

Aby uzyskać zaświadczenie o numerze statystycznym REGON, istnieje kilka miejsc, gdzie można złożyć wniosek i otrzymać potrzebne dokumenty. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na uzyskanie zaświadczenia o numerze statystycznym REGON:

1. Wniosek online

Jednym z najłatwiejszych sposobów na uzyskanie zaświadczenia o numerze statystycznym REGON jest złożenie wniosku online. Aby to zrobić, można skorzystać z internetowego systemu udostępnianego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wystarczy wypełnić formularz wniosku, podając niezbędne informacje, takie jak nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby i dane kontaktowe. Po przesłaniu wniosku online, zaświadczenie o numerze statystycznym REGON zostanie przesłane pocztą lub dostępne do pobrania w formie elektronicznej.

2. Osobiście w punkcie obsługi klienta GUS

Innym sposobem na uzyskanie zaświadczenia o numerze statystycznym REGON jest osobiste złożenie wniosku w punkcie obsługi klienta GUS. W większych miastach w Polsce istnieją oddziały GUS, gdzie można złożyć wniosek osobiście. W takim przypadku należy udać się do najbliższego biura GUS, wypełnić wniosek na miejscu i dostarczyć wymagane dokumenty. Po złożeniu wniosku, zaświadczenie o numerze statystycznym REGON zostanie wydane w punkcie obsługi klienta lub przesłane pocztą.

Zobacz też:  Ile cyfr ma REGON?

3. Wniosek wysyłkowy

Alternatywnie, można również złożyć wniosek o zaświadczenie o numerze statystycznym REGON drogą pocztową. Aby to zrobić, należy pobrać formularz wniosku ze strony internetowej GUS lub otrzymać go w najbliższym biurze GUS. Następnie należy wypełnić wniosek, dołączyć wymagane dokumenty i wysłać go pocztą na adres wskazany przez GUS. Po rozpatrzeniu wniosku, zaświadczenie o numerze statystycznym REGON zostanie przesłane pocztą na wskazany adres.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku?

Przy składaniu wniosku o zaświadczenie o numerze statystycznym REGON, zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)
  • Dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru
  • Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania podmiotu (np. umowa spółki, pełnomocnictwo)

Należy pamiętać, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od rodzaju działalności i formy prawnej podmiotu. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat wymaganych dokumentów, zaleca się skonsultowanie się z Głównym Urzędem Statystycznym lub sprawdzenie ich strony internetowej.

FAQs (Najczęściej zadawane pytania)

Jak długo trwa proces uzyskania zaświadczenia o numerze statystycznym REGON?

Czas oczekiwania na otrzymanie zaświadczenia o numerze statystycznym REGON może się różnić w zależności od sposobu złożenia wniosku i obciążenia urzędu. W przypadku wniosku online lub osobiście w punkcie obsługi klienta, czas oczekiwania może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. W przypadku wniosku wysyłkowego drogą pocztową, czas oczekiwania może być nieco dłuższy ze względu na czas dostarczenia dokumentów.

Czy zaświadczenie o numerze statystycznym REGON jest płatne?

Tak, zaświadczenie o numerze statystycznym REGON jest płatne. Opłata za wpis do rejestru jest pobierana zgodnie z obowiązującym taryfikatorem opłat. Wysokość opłaty może się różnić w zależności od rodzaju działalności i formy prawnej podmiotu. Szczegółowe informacje dotyczące opłat można uzyskać w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Zobacz też:  Jak sprawdzić numer REGON

Czy zaświadczenie o numerze statystycznym REGON jest ważne bezterminowo?

Tak, zaświadczenie o numerze statystycznym REGON jest ważne bezterminowo. Po jego uzyskaniu, numer statystyczny REGON przypisany do podmiotu pozostaje ważny do momentu likwidacji działalności lub zmiany danych identyfikacyjnych. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, należy zgłosić to do odpowiednich organów i zaktualizować informacje w rejestrze.

Czy można zrezygnować z posiadania numeru statystycznego REGON?

Nie, posiadanie numeru statystycznego REGON jest obowiązkowe dla wielu podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji w Polsce. Jest to niezbędne dla celów statystycznych i administracyjnych, a także umożliwia identyfikację i śledzenie działalności gospodarczej w kraju.

Czy można zmienić dane w zaświadczeniu o numerze statystycznym REGON?

Tak, jeśli wystąpiła jakaś zmiana danych identyfikacyjnych (np. nazwa, adres) podmiotu, należy zgłosić to do Głównego Urzędu Statystycznego i zaktualizować informacje w rejestrze. W przypadku zmiany danych, konieczne może być przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających zmianę (np. umowa spółki, wpis do rejestru).

Zobacz także:

Photo of author

Jakub

Jakub jest doświadczonym dziennikarzem, który specjalizuje się w tematach społecznych i kulturowych. Przez lata pracy dla różnych mediów zdobył szeroką wiedzę z dziedziny dziennikarstwa i redakcji. Jego pasją są filmy i literatura, a w wolnym czasie lubi eksperymentować w kuchni.

Dodaj komentarz